Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Bryggargatan, Bagges sedeltryckeri

Uppdaterad