Foto

Grupporträtt från Kungsholmens elementarskola för flickor

Läsåret 1907-1908. Klassföreståndare I. Wallberg.