Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Porten in till Kungliga Myntet

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.

Uppdaterad