Foto

Bolinders verkstäder från norra sidan av Klara sjö

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.