Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Adolfsparken åt nordost

Uppdaterad