Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Allmänheten besöker krigsfartyget Göta Lejon under ""Kustflottans dag"". En sjunkbombkastare

Uppdaterad