Foto

Näckströmsgatan 3, biograf China. Bössinsamling till poliodrabbade. Lottorna Lisa Rügheim och Magda Samuelsson