Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Grand Hôtel vid Södra Blasieholmshamnen

Uppdaterad