Foto

Utsikt mot norr från Stadshusbron mot Bolinders verkstäder

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.