Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Teaterföreställning vid skolavslutning. Förmodligen Franska skolan, Döbelnsgatan 9

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad