Foto

Kungaslupen Vasaorden framdrives av nio par åror på Djurgårdsbrunnsviken. T.v. Strandvägen 57 och t.h. Nobelparken

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Logårdstrappan. Engelskt statsbesök, drottning Elizabeth II och prins Philip anländer i kungaslupen "Vasaorden". Vy mot Skeppsholmen

Logårdstrappan. Engelskt statsbesök, drottning Elizabeth II och prins Philip anländer i kungaslupen "Vasaorden". Vy mot Skeppsholmen