Foto

Finnboda Varv. Fartyget ""Gudmundrå"" sjösättes