Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Kungsholmen; J.E. Carlberg; Kiörkoherdens Gård; [Förändring Av Bagarstuga]; [Kök]; Tegel Taak; [Plan];