Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Ritning daterad 17370419.