Ritning

Ritning över hus vid Regeringsgatan

Norrmalm; Regerings Gathan; Bagaråldermannen Petter Broman; [Fasad]