Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Regeringsgatan

Norrmalm; Regerings Gathan; Bagaråldermannen Petter Broman; [Fasad]

Uppdaterad