Ritning
Arkitekt: Franck, Mickael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Sankt Paulsgatan

[Maria]; Sankt Pauls Gatan; Bagaren Lars Söderberg; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]; Brewed Gröna Jägaren; Bagerihus

Uppdaterad