Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Stormhatten

Norrmalm; Storm Hatten 21[=3]; Ålands Gränd [= Mäster Samuelsgatan]; Gelbgiutare Ålderman Mester Christian Hartwig; J.E. Carlberg; Påbyggnad; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad