Ritning

Ritning över hus i kvarteret Hammaren

Norrmalm; Hammaren; Regeringsgatan; Hind. Möller; J.E. Carlberg; [Plan]