Foto

PUB:s bohagshus vid Kungsgatan 49 under byggnation. Drottninggatan söderut t.v