Ritning

Ritning över hus i kvarteret Vargen

Klara; Wargen 27[=5]; Repslagare Gatan [= Olofsgatan]; Catrina Ölmenström, [en bedrövad änka]; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]