Ritning
Arkitekt: Stein, Johan Friedrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Skravelberget

Ladugårdslandet; Skravfelberg 31?; Herr Jacob Lott; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad