Foto

Förberedelser för stafett, Kristinebergs Idrottsplats, maj 1933