Foto

Slussen, lilla kiosken, hållplats för spårvagn