Ritning

Ritning över hus vid Högbergsgatan

Södermalm; Högbergsgatan; Christian Hansson; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]