Vy längs Stora Glasbruksgatan österut från Stora Glasbruksgatan 12
Foto

Vy längs Stora Glasbruksgatan österut från Stora Glasbruksgatan 12