Ritning
Arkitekt: Franck, Mickael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Hornsgatan

[Maria]; Hornsgatan; Bagar Höks Plats[?]; Metare Hindrick Nyman; J.E. Carlberg; [Plan]; Bagar Höks Plats

Uppdaterad