Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Sjömannen Matthias Berg; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]