Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Sjömannen Matthias Berg; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad