Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Bastugatan

Bastugugatan; Öfverste Grefve Arvid Posse; [Plan]; [Fasad]; [Korsvirke]; [Trähus?]

Uppdaterad