Ritning
Arkitekt: Alm, Olaus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Pilträdet

[Kungsholmen]; Pilträdet; Garfwaren Wijdman; [Plan]; [Fasad]; Materialbod

Uppdaterad