Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Valfisken

Ladugårdslandet; Hwalfisken 32 [=4]; Skepparegatan; Bagaren Borgen; J.E. Carlberg; [Plan]; [Tillbyggnad]

Uppdaterad