Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Slachtaren Johan Diurberg; [Plan]; [Fasad]