Ritning
Arkitekt: Fischer, Nicklas. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Slachtaren Johan Diurberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad