Ritning
Arkitekt: Körner, J. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Mälaren

Kungsholmen; [Mälaren?] [101=3]; Fru Grill; J.E. Carlberg; [Plan]; [Fasad]; [Malmgård]

Uppdaterad