Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Skeppargatan

[Ladugårdslandet?]; Skeppare Gatan; Fasad

Uppdaterad