Ritning

Ritning över hus vid Skeppargatan

[Ladugårdslandet?]; Skeppare Gatan; Fasad