Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Bergsgränd

[Ladugårdslandet]; Berggränden [= Kaptensgatan]; Juhlmakaren Johan Herwick; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad