Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Michel Sperling: Hustru Anna Dorothea Sperling; [Plan]; [Fasad]; [Påbyggnad]