Ritning
Arkitekt: Alm, Olaus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Kaninen Mindre

[Maria]; Kanijn [Den Mindre]; Bryggaren Johan Pålson; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad