Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Norrmalm?]; Bryggaren Pehr Lampa Johansson; Rådmannen Israel Jöransson; [Plan]