Foto

Enskede småstugeområde från kvarteren Rapsen och Tomaten