Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Rosendal Mindre

Maria; Rosendahl [Mindre] 118[=5]; Ahrvid Davids Gata, [= Timmermansgatan] Bryggaren Lars Sifwert; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad