Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Plan]; [Fasad]