Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Södermalm; Sal. [Bokbindare] Lars Lidmans Enkia; [Plan]