Ritning
Arkitekt: Wüstner. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Södermalm; Sal. [Bokbindare] Lars Lidmans Enkia; [Plan]

Uppdaterad