Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Fru kamreränkan Dahl; [Sektion]

Uppdaterad