Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Fru kamreränkan Dahl; [Sektion]