Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Anna Gustrin; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad