Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Anna Gustrin; [Plan]; [Fasad]