Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Handelsman Gottfried Brandel; [Plan]; [Fasad]; Korswärkesbyggnad; [Trähus]