Ritning
Arkitekt: Jacob, Joh, Sebastian. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Handelsman Gottfried Brandel; [Plan]; [Fasad]; Korswärkesbyggnad; [Trähus]

Uppdaterad