Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

[Trähus];[Plan];[Fasad]