Ritning
Arkitekt: Weigelt, Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Fiskaren Större

[Katarina?]; [Fiskaren Större?]; Sadelmakaren? Hans Gurgen Gijk; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad