Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Östra Kyrkgatan

[Katarina]; Östra Kiörkogatan [= Fjällgatan, Mäster Mikaels Gata] Trumpetaren Wasterman; [Trähus]; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad