Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Beställare: Johan Rung; [Plan]; [Fasad]