Ritning
Arkitekt: Forsberg, Daniel. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Riddaren

Ladugårdslandet; Riddaren 11[?]; Smala Grenden [= Grev Turegatan]; Carl Berj; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad