Ritning

Ritning över hus vid Drottninggatan

Norrmalm; Drottninggatan[?]; Högwälborne Hr Gref Lilliestedt; J.E. Carlberg; Brunkeberg; [Plan]; [Fasad]